Har du snakket med din partner i dag?

Sådan rigtig snakket? Mange par oplever, at kontakten og tætheden…

Er du elsk-værdig?

Kærlighed..... Jeg følger for tiden et efteruddannelsesforløb…